ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสี จำนวน 45 แผ่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
177
21 ก.พ. 2563
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 100 ตัว ของกองช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
19 ก.พ. 2563
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
19 ก.พ. 2563
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
19 ก.พ. 2563
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูห้องช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
180
14 ก.พ. 2563
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (ศพด.บ้านหน้าศาล) ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
13 ก.พ. 2563
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ของกองคลังง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
12 ก.พ. 2563
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมเปลี่ยนกรองน้ำมันจารบีและสายพานเครื่องรถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
11 ก.พ. 2563
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดวอร์ม ชุดกีฬา ถุงเท้า จำนวน 3 รายการ โครงการส่งทีมฟุตบอล อบจ.คัพ ครั้งที่่ 9 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
30 ม.ค. 2563
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายอัตตักวาถึงซอยประปาเทศบาลตำบลหน้าสตน หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
720
28 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119