ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมเปลลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
05 มี.ค. 2563
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
180
05 มี.ค. 2563
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ LED TV) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
05 มี.ค. 2563
464 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
04 มี.ค. 2563
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 4 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
04 มี.ค. 2563
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบบียน นศ 822148 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
28 ก.พ. 2563
467 ประกาศเผยแพร่แผการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุ่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
171
25 ก.พ. 2563
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการหินเรียงปรับปรุงแนวป้องกันคลื่นริมถนนสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
25 ก.พ. 2563
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
176
25 ก.พ. 2563
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโม่น้ำแข็งท่าเทียบเรือประมง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
24 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119