ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบานประตูสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
25 มี.ค. 2562
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1195 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
39
22 มี.ค. 2562
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
22 มี.ค. 2562
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
22 มี.ค. 2562
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
19 มี.ค. 2562
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระติกน้ำแข็ง ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 มี.ค. 2562
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
19 มี.ค. 2562
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงดำและถุงมือ ตามโครงการวันท้องถิ่นไทยประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
13 มี.ค. 2562
459 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมถนนเป็นหลุม-บ่อภายในเขตพื้นที่ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
13 มี.ค. 2562
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทางสาธารณะข้างบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
13 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94