ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
25 มี.ค. 2563
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไมโครโฟน (ไมค์ลอยแบบคู่) จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
182
24 มี.ค. 2563
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
24 มี.ค. 2563
444 ประกาศเผยแพร่แผการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
23 มี.ค. 2563
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบไฮดรอลิครถส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
176
23 มี.ค. 2563
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแุปกรณืทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
173
20 มี.ค. 2563
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเคื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัวฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
17 มี.ค. 2563
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเคื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัวฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
17 มี.ค. 2563
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
17 มี.ค. 2563
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
17 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119