ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองคลัง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 มี.ค. 2562
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบานประตูสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
25 มี.ค. 2562
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1195 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
37
22 มี.ค. 2562
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
22 มี.ค. 2562
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
22 มี.ค. 2562
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
19 มี.ค. 2562
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระติกน้ำแข็ง ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
19 มี.ค. 2562
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
19 มี.ค. 2562
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงดำและถุงมือ ตามโครงการวันท้องถิ่นไทยประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
13 มี.ค. 2562
450 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมถนนเป็นหลุม-บ่อภายในเขตพื้นที่ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
13 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93