ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หน้าสตนคัฟ ครั้งที่ 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
10 เม.ย. 2562
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หน้าสตนคัฟ ครั้งที่ 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
10 เม.ย. 2562
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เบ็ดเตล็ด ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หน้าสตนคัฟ ครั้งที่ 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
10 เม.ย. 2562
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
09 เม.ย. 2562
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจมใต้น้ำ จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
09 เม.ย. 2562
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี ดาวน์โหลดเอกสาร
28
09 เม.ย. 2562
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร กล้าไม้ทองอุไรและดินปลูก ตามโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
09 เม.ย. 2562
438 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบชายทะเลจากบ้านนายอดุลย์ เจ้ยแก้ว ทางทิศใต้ถึงร้านก๋วยเตี๋ยว) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
05 เม.ย. 2562
439 ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบชายทะเลจากบ้านนายอดุลย์ เจ้ยแก้ว ทางทิศใต้ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวโดนใจ หมู่ที่ 2,8 ตำบลหน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
40
05 เม.ย. 2562
440 แบบรูปรายงานการก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบชายทะเลจากบ้านนายอดุลย์ เจ้ยแก้ว ทางทิศใต้ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวโดนใจ หมู่ที่ 2,8 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
53
05 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94