ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเตรียมสนาม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หน้าสตนคัฟ ครั้งที่ 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
10 เม.ย. 2562
422 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หน้าสตนคัฟ ครั้งที่ 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
10 เม.ย. 2562
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หน้าสตนคัฟ ครั้งที่ 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
10 เม.ย. 2562
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เบ็ดเตล็ด ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หน้าสตนคัฟ ครั้งที่ 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
10 เม.ย. 2562
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
09 เม.ย. 2562
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจมใต้น้ำ จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
09 เม.ย. 2562
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี ดาวน์โหลดเอกสาร
26
09 เม.ย. 2562
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร กล้าไม้ทองอุไรและดินปลูก ตามโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
09 เม.ย. 2562
429 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบชายทะเลจากบ้านนายอดุลย์ เจ้ยแก้ว ทางทิศใต้ถึงร้านก๋วยเตี๋ยว) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
05 เม.ย. 2562
430 ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบชายทะเลจากบ้านนายอดุลย์ เจ้ยแก้ว ทางทิศใต้ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวโดนใจ หมู่ที่ 2,8 ตำบลหน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
39
05 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93