ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด สก.0.6 x 1.00 ม. พร้อมบ่อพักอ คสล.สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
625
14 พ.ค. 2562
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-45-0001 และ 420-45-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
07 พ.ค. 2562
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
07 พ.ค. 2562
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค.1195 นครศรีธรรมราช โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 พ.ค. 2562
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
03 พ.ค. 2562
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ 2,4,8 ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
03 พ.ค. 2562
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยมูลไก่ จำนวน 20 กระสอบ เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
03 พ.ค. 2562
418 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
02 พ.ค. 2562
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลำโพงหอกระจายข่าวบ้านเกาะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
02 พ.ค. 2562
420 ประกาศผู้ชนะการกเสนอราคา จ้างก่อสร้างว่างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับแต่งผิวทางและขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมทางหลวงหมายเลข 408 หมู่ที่ 5 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
29 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94