ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเป่าล้างบ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว พร้อมรื้อถอนและติดตั้งปั๊มน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
20 เม.ย. 2563
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์) ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
177
20 เม.ย. 2563
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
183
17 เม.ย. 2563
414 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
16 เม.ย. 2563
415 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)ปากน้ำแพรกเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
184
16 เม.ย. 2563
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์(ถุง) ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
180
14 เม.ย. 2563
417 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านปากระวะ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
14 เม.ย. 2563
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
178
13 เม.ย. 2563
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นยา ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
13 เม.ย. 2563
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์(ขวดน้ำ ขนาด 350 มล. พร้อมฝาปิด สำหรับบรรจุแอลกอฮอล์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
13 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119