ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูล (External Hard disk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
206
18 พ.ค. 2563
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านปากระวะ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
200
12 พ.ค. 2563
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ.176-10 สายเลียบคลองหัวไทร - ปากพนัง หมู่ที่ 2,4,8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
206
12 พ.ค. 2563
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
190
12 พ.ค. 2563
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ของกองคลัง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
199
12 พ.ค. 2563
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
214
08 พ.ค. 2563
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบ สำหรับติดตั้งบริเวณสะพานท่าเทียบเรือ เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
200
07 พ.ค. 2563
398 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือประมง จุดที่ 6,8 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
209
07 พ.ค. 2563
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
206
07 พ.ค. 2563
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ.176-10 สายฉมหลา - บางปอ หมู่ที่ 6,9 ตำบลหน้าวตน โดยวิธี (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
198
07 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119