ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0059 ของ ศพด.บ้านแพรกเมือง เทศบาลตำบลน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
17 มิ.ย. 2562
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนทื่1/2562 (งวดที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
13 มิ.ย. 2562
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กจ ๒๓๓ นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
34
12 มิ.ย. 2562
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผด 7280 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
28
12 มิ.ย. 2562
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีสุทิดา รัชกาลที่ 10 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
12 มิ.ย. 2562
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายถมพร้อมเกลี่ยบดอัด จำนวน 50 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
26
11 มิ.ย. 2562
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 21 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
10 มิ.ย. 2562
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
07 มิ.ย. 2562
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหาดแพรกเมือง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
06 มิ.ย. 2562
400 ประกาศผู้ชนะการกเสนอราคา จ้างทำชุดวางถังขยะและถังขยะแบบคอกใส่ขวดรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
04 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94