ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โด ดาวน์โหลดเอกสาร
25
03 ก.ค. 2562
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๑๙๕ นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 ก.ค. 2562
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบริการประชาชนของเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
02 ก.ค. 2562
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ พร้อมโต๊ะเก้าอี้ และอัฒจรรย์ ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
27 มิ.ย. 2562
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมประตูรั้ว จำนวน 1 ช่อง ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหน้าสตน เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
26 มิ.ย. 2562
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินสายประชารัฐ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
26 มิ.ย. 2562
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การตัดแยกแขยะ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 มิ.ย. 2562
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินลูกรัง จำนวน 20 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
24 มิ.ย. 2562
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดทำสนามแข่งขัน และสถานที่พิธีเปิด ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
24 มิ.ย. 2562
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง จำนวน 2 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
17 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94