ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์) สำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
180
09 มิ.ย. 2563
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือประมง จุดที่ 6,8 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
221
04 มิ.ย. 2563
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
198
01 มิ.ย. 2563
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ดาวน์โหลดเอกสาร
204
25 พ.ค. 2563
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
186
25 พ.ค. 2563
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เลขทะเบียน ผค 7280 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
188
25 พ.ค. 2563
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
194
22 พ.ค. 2563
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางล้อคู่หลังรถส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
182
19 พ.ค. 2563
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
189
19 พ.ค. 2563
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบอาคารสำนักงานและโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
739
18 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119