ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำตัดถนนหินหลุกสายเลียบคลองหัวไทร - ปากพนัง หมู่ที่ 2 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
176
22 มิ.ย. 2563
372 เผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขุดลอกคูระบายน้ำริมทางหลวง 408 ฝั่งทิศตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
80
22 มิ.ย. 2563
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
192
18 มิ.ย. 2563
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
18 มิ.ย. 2563
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
180
17 มิ.ย. 2563
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ของสำนักปลัด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
201
12 มิ.ย. 2563
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
197
12 มิ.ย. 2563
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยหมัก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
11 มิ.ย. 2563
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือประมง หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
210
09 มิ.ย. 2563
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 82-3762 นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
183
09 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119