ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ พร้อมโครงไม้อัดและติดตั้ง ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
09 ก.ค. 2562
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดการแสดง ตามโครงการ แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน“ทะเลหลวงเกมส์” ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
09 ก.ค. 2562
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
09 ก.ค. 2562
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
09 ก.ค. 2562
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาที่เทศบาลส่งเข้าแข่งขันในนามเทศบาล ตามโครงการ แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน“ทะเลหลวงเกมส์” ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
08 ก.ค. 2562
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่ม รวมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
27
08 ก.ค. 2562
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยเหรียญและอุปกรณ์ ตามโครงการ แข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนและประชาชนทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 ก.ค. 2562
368 ประกาศผู้ชนะการกเสนอราคา ซื้อทรายถมและทรายหยาบ เพื่อปรับปรุงสนามเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
26
05 ก.ค. 2562
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำธงโรงเรียน จำนวน 16 ผืน ตามโครงการ แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน“ทะเลหลวงเกมส์” ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
05 ก.ค. 2562
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0014 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93