ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
173
13 ก.ค. 2563
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหน้าต่างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา สำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
10 ก.ค. 2563
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้ท่อ PVC ขนาด ศก. 6 นิ้ว ณ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
08 ก.ค. 2563
364 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขุดลอกคูระบายน้ำริมทางหลวง 408 ฝั่งทิศตะวันตก ช่วงหมู่ที่ 5,6 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e ดาวน์โหลดเอกสาร
200
03 ก.ค. 2563
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน คฉม 280 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
03 ก.ค. 2563
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลขนาด ศก.6 นิ้ว พร้อมรื้อถอนและติดตั้งปั๊มน้ำ จำนวน 4 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
195
30 มิ.ย. 2563
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผค ๗๒๘๐ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
25 มิ.ย. 2563
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลลี่ยนอะไหล่รถส่วนนกลาง เลขทะเบียน กจ 233 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
190
24 มิ.ย. 2563
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
24 มิ.ย. 2563
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
189
23 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119