ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 ส.ค. 2562
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
02 ส.ค. 2562
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอ หัวไทรเกมส์ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
26 ก.ค. 2562
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ตามโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอ หวไทรเกมส์ ครั้งที่ 36 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
26 ก.ค. 2562
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างยานพาหนะรถรับ-ส่งนักกีฬา โรงเรียนวัดฉิมหลา ไปร่วมการแข่งขันกีฬา"หัวไทรเกมส์"ครั้งที่ 36 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
26 ก.ค. 2562
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างยานพาหนะรถรับ-ส่งนักกีฬาและกองเชีร์โรงเรียนวัดหน้าสตน ไปร่วมการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอ "หัวไทรเกมส์"ครั้งที่ 36 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
26 ก.ค. 2562
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างยานพาหนะรถรับ-ส่งกองเชียร์ โรงเรียนวัดหน้าสตน ไปร่วมการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอ "หัวไทรเกมส์"ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
26 ก.ค. 2562
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างยานพาหนะรถรับ-ส่งนักกีฬาและกองเชียร์ โรงเรียนวัดหน้าสตน ไปร่วมการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอ "หัวไทรเกมส์"ครั้งที่ 36 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
26 ก.ค. 2562
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0046 ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
25 ก.ค. 2562
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0059 ของ ศพด.บ้านแพรกเมือง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
25 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94