ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อตะกอนทรายภายในถังเก็บนำ้ในเขตพื้นที่ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
30
13 ส.ค. 2562
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัยชนิดแบบผ้า ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
09 ส.ค. 2562
343 ซื้อหน้ากากอนามัยชนิดแบบกระดาษ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
09 ส.ค. 2562
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน นศ 82-2148 หมายเลขครุภัณฑ์ 1013-58-0001 ของสำนักปลัด จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
08 ส.ค. 2562
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 ส.ค. 2562
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
633
08 ส.ค. 2562
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถังแก๊สพร้อมแก๊สแอลจีพีและถังดับเพลิงพร้อมผงเคมีแห้ง ตามโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
08 ส.ค. 2562
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
07 ส.ค. 2562
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
06 ส.ค. 2562
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
06 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94