ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัลคนพิการ โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
20 ส.ค. 2563
342 ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
20 ส.ค. 2563
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานถากถางต้นไม้และหญ้าไหล่ทางสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
18 ส.ค. 2563
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
168
17 ส.ค. 2563
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจียร 4 " จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
13 ส.ค. 2563
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสว่านไฟฟ้า 3/8" (๑๐ mm) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
13 ส.ค. 2563
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยชักไร้สาย ขนาด ๑๒ โวลต์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
173
13 ส.ค. 2563
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๖ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
13 ส.ค. 2563
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ศพด.วัดฉิมหลา จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
193
11 ส.ค. 2563
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา จำนวน ๒ ลัง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
11 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119