ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
15 ก.ย. 2563
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
15 ก.ย. 2563
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
15 ก.ย. 2563
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
11 ก.ย. 2563
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
09 ก.ย. 2563
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
02 ก.ย. 2563
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
02 ก.ย. 2563
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๒-๕๖-๐๐๑๓ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
26 ส.ค. 2563
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน ๗๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
26 ส.ค. 2563
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่าวัดมุมได้ละเอียด 4 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
20 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119