ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารราชการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
14 ส.ค. 2562
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อตะกอนทรายภายในถังเก็บนำ้ในเขตพื้นที่ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
29
13 ส.ค. 2562
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัยชนิดแบบผ้า ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
09 ส.ค. 2562
334 ซื้อหน้ากากอนามัยชนิดแบบกระดาษ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
09 ส.ค. 2562
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน นศ 82-2148 หมายเลขครุภัณฑ์ 1013-58-0001 ของสำนักปลัด จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
08 ส.ค. 2562
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 ส.ค. 2562
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
630
08 ส.ค. 2562
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถังแก๊สพร้อมแก๊สแอลจีพีและถังดับเพลิงพร้อมผงเคมีแห้ง ตามโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
08 ส.ค. 2562
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
07 ส.ค. 2562
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
06 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93