ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน 34 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
11 ก.ย. 2562
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบป้ายไวนิลสำหรับแผนที่หมู่บ้าน ตำบลและแผนที่แม่บท ดาวน์โหลดเอกสาร
31
11 ก.ย. 2562
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
11 ก.ย. 2562
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
11 ก.ย. 2562
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแอร์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
11 ก.ย. 2562
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
10 ก.ย. 2562
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
10 ก.ย. 2562
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา ดาวน์โหลดเอกสาร
35
09 ก.ย. 2562
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
09 ก.ย. 2562
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย ๖๙๓๐ นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
31
09 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94