ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือ หมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าสตน (คนที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
29 ก.ย. 2563
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฏร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
149
29 ก.ย. 2563
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
151
29 ก.ย. 2563
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คฉม ๒๘๐ นศ จำนวน ๑ คัน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
148
29 ก.ย. 2563
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ติดตั้งไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๗๖๒ จำนวน ๑ คัน ของกองช่าง เ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
29 ก.ย. 2563
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธี ดาวน์โหลดเอกสาร
147
29 ก.ย. 2563
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง .รถจักรยานยนต์.เครื่องตัดหญ้า และครุภัณฑ์อื่นๆ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
29 ก.ย. 2563
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
29 ก.ย. 2563
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๓๓ นศ จำนวน ๑ คัน และรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๙๕ นศ จำนวน ๑ คัน ของกองช่าง โดยวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
29 ก.ย. 2563
320 ประกาศผู้ชนะการเสสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
29 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119