ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบเดินตาม ของสำนักปลัด โดยวิะีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
17 ต.ค. 2563
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน นศ ๘๒-๒๑๔๘ จำนวน ๑ คัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
16 ต.ค. 2563
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
07 ต.ค. 2563
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจดมาตรวัดน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
29 ก.ย. 2563
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปประจำท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
189
29 ก.ย. 2563
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานทั่วไปประจำสวนสาธารณะหาดแพรกเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
29 ก.ย. 2563
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานถากถางต้นไม้และหญ้าไหล่ทางสาธารณะ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
173
29 ก.ย. 2563
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
29 ก.ย. 2563
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบริการพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมนของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
29 ก.ย. 2563
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือ หมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
29 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119