ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำชุมชนบ้านบางทราย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
17 ต.ค. 2562
292 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีวงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
16 ต.ค. 2562
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
10 ต.ค. 2562
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง,รถจักรยานยนต์,,เครื่องตัดหญ้าและครุภัณฑ์อื่นๆ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
09 ต.ค. 2562
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกน้ำ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
09 ต.ค. 2562
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
09 ต.ค. 2562
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-3762 จำนวน 1 คัน ของกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
04 ต.ค. 2562
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 233 นศ จำนวน 1 คัน และรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1195 นศ จำนวน 1 คัน ของกองช่าง โดยวิธ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 ต.ค. 2562
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คฉม 280 นศ จำนวน 1 คัน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
04 ต.ค. 2562
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93