ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
26 พ.ย. 2563
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงขนาด 20.00 ลบ.ม. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd ดาวน์โหลดเอกสาร
151
17 พ.ย. 2563
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด ( cctv) พร้อมติดตั้ง 5 ชุด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
16 พ.ย. 2563
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ำนวน ๖ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
151
16 พ.ย. 2563
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผค ๗๒๘๐ นครศรีธรรมราช สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7280 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
10 พ.ย. 2563
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานเพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
158
09 พ.ย. 2563
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
09 พ.ย. 2563
288 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาบ้านหน้าห้วย หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
161
06 พ.ย. 2563
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
06 พ.ย. 2563
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อเทศบาลตำบลหน้าสตน ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
05 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119