ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
151
25 ธ.ค. 2563
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุถัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
25 ธ.ค. 2563
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๐ ป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
24 ธ.ค. 2563
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตั๋วเก็บเงินค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่าเทียบเรือ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
23 ธ.ค. 2563
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑ กย ๔๒๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
153
22 ธ.ค. 2563
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตู จำนวน ๖ บาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
21 ธ.ค. 2563
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ดาวน์โหลดเอกสาร
168
02 ธ.ค. 2563
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
01 ธ.ค. 2563
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
30 พ.ย. 2563
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่าเทียบเรือประมง (ส่วนรื้อถอนต้นโตนดเดิมที่ชำรุด) ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
27 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119