ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย ๖๙๓๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
12 ม.ค. 2564
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
11 ม.ค. 2564
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคุลกสายท่าเทียบเรือประมง หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
11 ม.ค. 2564
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเป็นหลุม – บ่อ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
11 ม.ค. 2564
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
11 ม.ค. 2564
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
08 ม.ค. 2564
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพตามกำหนดเวลา รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๗๖๒ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
07 ม.ค. 2564
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ถังขยะ ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
07 ม.ค. 2564
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินเกร็ด เพื่อปรับทางเข้าและบริเวณสนามเด็กเล่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา) เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
30 ธ.ค. 2563
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงความถี่ ระบบกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
25 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119