ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพ่นกันสนิมรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
26 ธ.ค. 2562
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพ่นกันสนิมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
26 ธ.ค. 2562
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการเช่า เต้นท์ โต๊ะ,เก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
25 ธ.ค. 2562
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแบบประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 ธ.ค. 2562
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 10 ป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
20 ธ.ค. 2562
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
18 ธ.ค. 2562
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการรัฐพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
17 ธ.ค. 2562
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลขนาด ศก.๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
17 ธ.ค. 2562
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาบ่อบาดาล ขนาด ศก.6 นิ้ว ปากน้ำแพรกเมือง (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 ธ.ค. 2562
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเวรุสสีเหลือง สีม่วง พร้อมตัดเย็บ ตามโครงการรัฐพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94