ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประาหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปน) บ้านหน้าห้วย หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddi ดาวน์โหลดเอกสาร
31
06 ม.ค. 2563
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
06 ม.ค. 2563
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
06 ม.ค. 2563
244 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล (หาดจันทร์แจ้งทางทิศใต้) หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
03 ม.ค. 2563
245 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายอัตตักวาถึงซอยประปาเทศบาลตำบลหัวไทร หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
03 ม.ค. 2563
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจมใต้น้ำ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
03 ม.ค. 2563
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
03 ม.ค. 2563
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 60 ตัว และเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ขาแบบสแตนเลส จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
02 ม.ค. 2563
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 60 ตัว และเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ขา แบบสแตนเลส จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
02 ม.ค. 2563
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุถัณฑ์ 416-58-0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
27 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94