ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศสรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
15 มี.ค. 2564
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
15 มี.ค. 2564
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
10 มี.ค. 2564
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
109
10 มี.ค. 2564
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นพื้นสำเร็จรูป จำนวน ๑ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
08 มี.ค. 2564
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน เพื่อความรวดเร็วและถึงบ้านผู้มีสิทธิเลือกตั้งทันตามกำหนดระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
04 มี.ค. 2564
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผค ๗๒๘๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
03 มี.ค. 2564
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
02 มี.ค. 2564
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสปอร์ตรณรงค์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
23 ก.พ. 2564
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา จำนวน ๒ ลัง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
16 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119