ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ลูกฟุตบอล ตามโครงการพี่สอนน้องเล่นฟุตบอลเสริมทักษะลดการบาดเจ็บเพื่อสุขภาพที่ดี เทศบาลตำบลหน้าสตน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
16 ม.ค. 2563
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา แบบต่อเนื่อง จำนวน 2 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
13 ม.ค. 2563
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
13 ม.ค. 2563
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคลุกสายอัตตักวาถึงซอยประปาเทศบาลตำบลหัวไทร หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
10 ม.ค. 2563
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพร้อมฝา (สีดำ) จำนวน 80 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
10 ม.ค. 2563
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
09 ม.ค. 2563
237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเลหมุ่ที่ 2 หาดจันทร์แจ้งทางทิศใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddi ดาวน์โหลดเอกสาร
33
08 ม.ค. 2563
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
07 ม.ค. 2563
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าชุดการแสดง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
07 ม.ค. 2563
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับกิจกรรม จำนวน 65 รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีฌแพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
07 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94