ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมทางเชื่อมสะพานท่าเทียบเรือประมง หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
164
01 เม.ย. 2564
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลขนาด Ø 6" จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
30 มี.ค. 2564
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและระบบท่อน้ำทิ้งห้องน้ำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
30 มี.ค. 2564
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ ของกองช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
29 มี.ค. 2564
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน ๕ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
24 มี.ค. 2564
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ศพด.บ้านแพรกเมือง จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
24 มี.ค. 2564
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ ประจำสถานที่ประชุม อบรม กปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
22 มี.ค. 2564
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ประจำที่เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหน้าสตน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
22 มี.ค. 2564
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อติดตั้ง ประจำสถานที่เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
22 มี.ค. 2564
230 ประกาศสรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
15 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119