ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ของกองคลังง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
12 ก.พ. 2563
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมเปลี่ยนกรองน้ำมันจารบีและสายพานเครื่องรถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
11 ก.พ. 2563
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดวอร์ม ชุดกีฬา ถุงเท้า จำนวน 3 รายการ โครงการส่งทีมฟุตบอล อบจ.คัพ ครั้งที่่ 9 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
30 ม.ค. 2563
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายอัตตักวาถึงซอยประปาเทศบาลตำบลหน้าสตน หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
583
28 ม.ค. 2563
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล (หาดจันทร์แจ้งทางทิศใต้) หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
23 ม.ค. 2563
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)บ้านหน้าห้วย หมู่ที่ 5 ด้ววยวิธิรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
21 ม.ค. 2563
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
20 ม.ค. 2563
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการฝึกอบรมซ้อนท้ายปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยให้น้องและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2563 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
20 ม.ค. 2563
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน นศ 82-2148 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 ม.ค. 2563
230 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
17 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94