ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
316
14 พ.ค. 2564
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
14 พ.ค. 2564
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน ๑๐๐ ตัว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
14 พ.ค. 2564
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจมใต้น้ำ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
06 พ.ค. 2564
215 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
30 เม.ย. 2564
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อม ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
30 เม.ย. 2564
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
26 เม.ย. 2564
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
20 เม.ย. 2564
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
08 เม.ย. 2564
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
02 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119