ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศเผยแพร่แผการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุ่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 ก.พ. 2563
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการหินเรียงปรับปรุงแนวป้องกันคลื่นริมถนนสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
25 ก.พ. 2563
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 ก.พ. 2563
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโม่น้ำแข็งท่าเทียบเรือประมง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
24 ก.พ. 2563
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสี จำนวน 45 แผ่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 ก.พ. 2563
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 100 ตัว ของกองช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
19 ก.พ. 2563
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
19 ก.พ. 2563
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
19 ก.พ. 2563
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูห้องช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
14 ก.พ. 2563
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (ศพด.บ้านหน้าศาล) ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
13 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94