ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบบียน นศ 822148 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
28 ก.พ. 2563
202 ประกาศเผยแพร่แผการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุ่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
25 ก.พ. 2563
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการหินเรียงปรับปรุงแนวป้องกันคลื่นริมถนนสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
25 ก.พ. 2563
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
25 ก.พ. 2563
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโม่น้ำแข็งท่าเทียบเรือประมง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
24 ก.พ. 2563
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสี จำนวน 45 แผ่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
21 ก.พ. 2563
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 100 ตัว ของกองช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 ก.พ. 2563
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 ก.พ. 2563
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
19 ก.พ. 2563
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูห้องช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
14 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93