ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
15 มิ.ย. 2564
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อม ระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
11 มิ.ย. 2564
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) เติมน้ำยาแอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๙๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
11 มิ.ย. 2564
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๓๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
07 มิ.ย. 2564
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงการ ของ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
02 มิ.ย. 2564
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
25 พ.ค. 2564
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์กรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
25 พ.ค. 2564
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
21 พ.ค. 2564
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลขนาด ศก 6 นิ้ว พร้อมรื้อถอนและติดตั้งปั๊ม จำนวน 1 บ่อ สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนวัดฉิมหลาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
20 พ.ค. 2564
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
20 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119