ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและติดตั้งระบบสัญณานไฟพร้อมอุปกรณ์ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเขทะเบียน ผค ๗๒๘๐ นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
97
12 ก.ค. 2564
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
12 ก.ค. 2564
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๑ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
12 ก.ค. 2564
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ศดว.วัดหน้าสตน//๒๔ จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
05 ก.ค. 2564
195 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจมใต้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
02 ก.ค. 2564
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน 50 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
01 ก.ค. 2564
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๒ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 ก.ค. 2564
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
30 มิ.ย. 2564
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ คนงานเพื่อปฏิบัติงานในการให้บริการข้อมูลต่างๆและด้านสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
97
28 มิ.ย. 2564
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
17 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119