ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคุลกสายท่าเทียบเรือประมง หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 ม.ค. 2564
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเป็นหลุม – บ่อ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
11 ม.ค. 2564
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
08 ม.ค. 2564
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพตามกำหนดเวลา รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๗๖๒ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
07 ม.ค. 2564
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ถังขยะ ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
07 ม.ค. 2564
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินเกร็ด เพื่อปรับทางเข้าและบริเวณสนามเด็กเล่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา) เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 ธ.ค. 2563
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงความถี่ ระบบกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
25 ธ.ค. 2563
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 ธ.ค. 2563
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุถัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
25 ธ.ค. 2563
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑๐ ป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
24 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94