ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
31 พ.ค. 2565
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
31 พ.ค. 2565
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยน อุปกรณืเครื่องปรับอากาศห้องนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
31 พ.ค. 2565
14 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 461-56-0031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
26 พ.ค. 2565
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
26 พ.ค. 2565
16 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
25 พ.ค. 2565
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๙๕ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
25 พ.ค. 2565
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คจอคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
24 พ.ค. 2565
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม วาล์ว เปิด-ปิด ลมเพลา รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผค ๗๒๘๐ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
23 พ.ค. 2565
20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
12 พ.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119