ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
22 ก.ค. 2564
182 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อพาเลทพลาสติก จำนวน 20 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
94
20 ก.ค. 2564
183 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
20 ก.ค. 2564
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ๑๔ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
20 ก.ค. 2564
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
20 ก.ค. 2564
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
20 ก.ค. 2564
187 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
16 ก.ค. 2564
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน คฉม.๒๘๐ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
16 ก.ค. 2564
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
13 ก.ค. 2564
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศห้องรองนายกเทศมนตรีตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
12 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119