ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบไฮดรอลิครถส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
23 มี.ค. 2563
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแุปกรณืทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
20 มี.ค. 2563
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเคื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัวฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
17 มี.ค. 2563
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเคื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัวฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
17 มี.ค. 2563
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
17 มี.ค. 2563
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
17 มี.ค. 2563
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิด (cctv) อุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
17 มี.ค. 2563
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 มี.ค. 2563
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงดำ และถุงมือผ้า จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
13 มี.ค. 2563
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
11 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93