ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
20 ส.ค. 2564
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
20 ส.ค. 2564
173 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือประมง จำนวน 2 แห่ง หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
92
11 ส.ค. 2564
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ศพด.วัดฉิมหลา จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
10 ส.ค. 2564
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
10 ส.ค. 2564
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
06 ส.ค. 2564
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน คขจ ๘๑๓ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
02 ส.ค. 2564
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๓ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
27 ก.ค. 2564
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
23 ก.ค. 2564
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำหรับการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
23 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119