ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อัสดุสำนักงานของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
24 ส.ค. 2564
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย ๖๙๓๐ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
24 ส.ค. 2564
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
24 ส.ค. 2564
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
24 ส.ค. 2564
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
24 ส.ค. 2564
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
23 ส.ค. 2564
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
23 ส.ค. 2564
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
23 ส.ค. 2564
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
84
23 ส.ค. 2564
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
22 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119