ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
58
09 ก.ย. 2564
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (อาการน้ำมันเครื่องขึ้นถังพักน้ำ) หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๙๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
07 ก.ย. 2564
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
07 ก.ย. 2564
154 เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
06 ก.ย. 2564
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาจง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
06 ก.ย. 2564
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
27 ส.ค. 2564
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ริมทางหลวงสาย 4012(408 เดิม) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
26 ส.ค. 2564
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาสขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ใบ) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
25 ส.ค. 2564
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขุดหน้าตักหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1195 นศ อาการสายน้ำมันไอดรอลิคเสื่อมสภาพ ,กระบอกขาช้างเป็นตามดและซีลรั่ว ดาวน์โหลดเอกสาร
86
24 ส.ค. 2564
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไร , ชาฮกเกี้ยน) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
24 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119