ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
29 ก.ย. 2564
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อจดมาตรวัดน้ำและดูแรักษามาตรน้ำ หมู่ที่ 5,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
28 ก.ย. 2564
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ริมถนนสายหน้าสตน – ศาลาแก้ว หมู่ที่ 2,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
27 ก.ย. 2564
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนโครงเหล็กระบบประปาหอถังสูง ขนาด ๑๐.00 ลบ.ม. ณ.บ้านหน้าห้วย หมู่ที่ ๕ ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
27 ก.ย. 2564
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
78
21 ก.ย. 2564
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
20 ก.ย. 2564
147 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาลหมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
57
20 ก.ย. 2564
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
82
09 ก.ย. 2564
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา จำนวน ๒ ลัง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
09 ก.ย. 2564
150 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
59
09 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119