ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
12 ต.ค. 2564
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานถากถางต้นไม้และหญ้าไหล่ทางสาธารณะในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลหน้าสตน (คนที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
30 ก.ย. 2564
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ คนงานเพื่อปฏิบัติงานในการให้บริการข้อมูลต่างๆ และงานด้านสาธารณะสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
30 ก.ย. 2564
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานถากถางค้นไม้และหญ้าไหล่ทางสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหน้าสตน ((คนที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
30 ก.ย. 2564
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน คฉม ๒๘๐ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ คัน ของกองช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
30 ก.ย. 2564
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
91
29 ก.ย. 2564
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
29 ก.ย. 2564
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกประจำท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
29 ก.ย. 2564
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
29 ก.ย. 2564
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
29 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119