ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขุดลอกคูระบายน้ำริมทางหลวง 408 ฝั่งทิศตะวันตก ช่วงหมู่ที่ 5,6 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e ดาวน์โหลดเอกสาร
51
03 ก.ค. 2563
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน คฉม 280 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
03 ก.ค. 2563
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลขนาด ศก.6 นิ้ว พร้อมรื้อถอนและติดตั้งปั๊มน้ำ จำนวน 4 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 มิ.ย. 2563
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผค ๗๒๘๐ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
25 มิ.ย. 2563
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลลี่ยนอะไหล่รถส่วนนกลาง เลขทะเบียน กจ 233 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
24 มิ.ย. 2563
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
24 มิ.ย. 2563
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
23 มิ.ย. 2563
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำตัดถนนหินหลุกสายเลียบคลองหัวไทร - ปากพนัง หมู่ที่ 2 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
22 มิ.ย. 2563
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
18 มิ.ย. 2563
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94