ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.176-09 สายโพรงจระเข้ ถึงสายเขตตำบลรามแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านปากระวะ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
69
22 พ.ย. 2564
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโม่น้ำแข็งท่าเทียบเรือประมง กองช่าง ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
19 พ.ย. 2564
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลาง เลขทะเบียน กจ ๒๓๓ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
19 พ.ย. 2564
114 ประกวาราคาเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านหัวท่าเข็น ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
64
19 พ.ย. 2564
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพา่ะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
11 พ.ย. 2564
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ คนงานเพื่อปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
09 พ.ย. 2564
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไร ,ปุ๋ยเคมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
08 พ.ย. 2564
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
04 พ.ย. 2564
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่สำหรับใช้กักตัวโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
15 ต.ค. 2564
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
75
14 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119