ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1151 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทางหลวง หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
483
10 ก.ย. 2552
1152 ประกาศผลการพิจารณาโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
553
02 ก.ย. 2552
1153 ขยายระยะเวลาขายซองสอบราคาจ้างโครงปรับปรุงถนนสายบางทรายหมู่ที่ 4 และถนนสายวังบัวบาน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
24 ส.ค. 2552
1154 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
460
07 ส.ค. 2552
1155 ประกาศรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
442
07 ส.ค. 2552
1156 แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
419
20 ก.ค. 2552
1157 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ดาวน์โหลดเอกสาร
419
17 ก.ค. 2552
1158 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
555
09 ก.ค. 2552
1159 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.แห่งใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
923
23 มิ.ย. 2552
1160 ประกาศเลื่อน กำหนด วัน เวลา ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.แห่งใหม่ หมู่ที่ 3 ต.หน้าสตน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
538
17 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| 116 |117| |118| |119