ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1141 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
19 มี.ค. 2553
1142 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
486
17 มี.ค. 2553
1143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
535
02 มี.ค. 2553
1144 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล ดาวน์โหลดเอกสาร
512
20 พ.ย. 2552
1145 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
474
20 พ.ย. 2552
1146 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
403
20 พ.ย. 2552
1147 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
11 พ.ย. 2552
1148 ประกาศผลการพิจารณาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะหมู่ที่1,2,3,5,6,8 และ9 ดาวน์โหลดเอกสาร
426
28 ก.ย. 2552
1149 ประกาศผลการสอบราคา จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
398
25 ก.ย. 2552
1150 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะหมู่ที 1,2,3,5,6,8 และ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
520
11 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| 115 |116| |117| |118| |119