ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
461
12 ต.ค. 2553
1132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน เรื่อง สอบราคาซื้อโม่น้ำแข็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
407
07 ต.ค. 2553
1133 ประกาศแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริหารตลาดกลางจัดการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
418
06 ต.ค. 2553
1134 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้า สำนักงาน อบต.แห่งใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
530
15 ก.ย. 2553
1135 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือประมง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
484
15 มิ.ย. 2553
1136 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือประมง ดาวน์โหลดเอกสาร
552
25 พ.ค. 2553
1137 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
474
20 พ.ค. 2553
1138 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.หน้าสตน จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
525
23 เม.ย. 2553
1139 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
475
12 เม.ย. 2553
1140 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
602
09 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| 114 |115| |116| |117| |118| |119