ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1111 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำเลียบ ดาวน์โหลดเอกสาร
370
30 เม.ย. 2555
1112 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบชายทะเล ดาวน์โหลดเอกสาร
379
30 เม.ย. 2555
1113 เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปอ – บ้านหน้าทวด หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
467
20 เม.ย. 2555
1114 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปอ – บ้านหน้าทวด หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
630
03 เม.ย. 2555
1115 สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโพรงจระเข้ ม.5 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
550
30 มี.ค. 2555
1116 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตนแห่งใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
425
27 มี.ค. 2555
1117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
509
10 พ.ย. 2554
1118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
502
20 ก.ย. 2554
1119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาธง ดาวน์โหลดเอกสาร
435
05 ส.ค. 2554
1120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ดาวน์โหลดเอกสาร
468
05 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| 112 |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119