ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1091 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายฉิมหลา-บางปอ หมู่ที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
21 พ.ย. 2555
1092 ประกาศผลการสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวังบัวบาน หมู่ที่8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
382
21 พ.ย. 2555
1093 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสาย4013 หมู่ที่7 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
386
21 พ.ย. 2555
1094 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสาย408 หมู่ที่9 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
21 พ.ย. 2555
1095 แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
385
12 พ.ย. 2555
1096 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายฉิมหลา-บางปอ หมู่ที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
02 พ.ย. 2555
1097 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวังบัวบาน หมู่ที่8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
420
02 พ.ย. 2555
1098 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสาย4013 หมู่ที่7 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
410
02 พ.ย. 2555
1099 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสาย408 หมู่ที่9 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
02 พ.ย. 2555
1100 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
446
10 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| 110 |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119