ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
15 ธ.ค. 2564
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านหัวท่าเข็น ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
57
14 ธ.ค. 2564
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน ๑๐๐ ตัว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
13 ธ.ค. 2564
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
13 ธ.ค. 2564
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดถนนสายฉิมหลา – บางปอ – หน้าทวด หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
26 พ.ย. 2564
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช้คซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
26 พ.ย. 2564
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
24 พ.ย. 2564
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๙๕ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
212
23 พ.ย. 2564
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาลหมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
71
23 พ.ย. 2564
110 โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ริมทางหลวงสาย 4013 ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ 1,2,8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
70
23 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119