ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้ท่อ PVC ขนาด ศก. 6 นิ้ว ณ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
08 ก.ค. 2563
102 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขุดลอกคูระบายน้ำริมทางหลวง 408 ฝั่งทิศตะวันตก ช่วงหมู่ที่ 5,6 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e ดาวน์โหลดเอกสาร
48
03 ก.ค. 2563
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน คฉม 280 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
03 ก.ค. 2563
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลขนาด ศก.6 นิ้ว พร้อมรื้อถอนและติดตั้งปั๊มน้ำ จำนวน 4 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
30 มิ.ย. 2563
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผค ๗๒๘๐ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
25 มิ.ย. 2563
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลลี่ยนอะไหล่รถส่วนนกลาง เลขทะเบียน กจ 233 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
24 มิ.ย. 2563
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
24 มิ.ย. 2563
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
23 มิ.ย. 2563
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำตัดถนนหินหลุกสายเลียบคลองหัวไทร - ปากพนัง หมู่ที่ 2 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
22 มิ.ย. 2563
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
18 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93