ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1081 ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงหอถังประปาหาดจันทร์แจ้งหมูที่2ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
468
27 ธ.ค. 2555
1082 ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงหอถังประปาบ้านหน้าห้วยหมูที่5ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
446
27 ธ.ค. 2555
1083 ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงหอถังประปาบ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์ บัวมาศ หมู่ที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
27 ธ.ค. 2555
1084 ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงหอถังประปาบ้านหน้าทวดหมู่ที่6ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
428
27 ธ.ค. 2555
1085 ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงหอถังประปาบ้านบางปอหมู่ที่6ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
425
27 ธ.ค. 2555
1086 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหอถังประปาหาดจันทร์แจ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
474
07 ธ.ค. 2555
1087 สอบราคาจ้างปรับปรุงหอถังประปาบ้านหน้าห้วย หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
437
07 ธ.ค. 2555
1088 สอบราคาจ้างปรับปรุงหอถังประปาบ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์ บัวมาศ หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
578
07 ธ.ค. 2555
1089 สอบราคาจ้างปรับปรุงหอถังประปาบ้านบางปอ หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
452
07 ธ.ค. 2555
1090 .สอบราคาจ้างปรับปรุงหอถังประปาบ้านหน้าทวด หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
555
07 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| 109 |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119