ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1061 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล ดาวน์โหลดเอกสาร
332
02 ต.ค. 2556
1062 แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
341
02 ต.ค. 2556
1063 ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือน(ชุดอปพร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
367
24 ก.ย. 2556
1064 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางทราย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
12 ก.ย. 2556
1065 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองหัวไทร หมู่ที่ 2,4,7,8 ตำบลหน้าสตน
342
12 ก.ย. 2556
1066 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองหัวไทร หมู่ที่ 6,9 ตำบลหน้าสตน
328
12 ก.ย. 2556
1067 ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางทราย หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
06 ก.ย. 2556
1068 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายฉิมหลา-หน้าทวด หมู่ที่ 6 และ 9 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
354
27 ส.ค. 2556
1069 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองหัวไทร หมู่ที่ 2,4,7,8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
338
27 ส.ค. 2556
1070 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางทราย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
23 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| 107 |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119