ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1051 สอบราคาจ้างโครงการธนาคารปูม้า หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
343
21 ก.พ. 2557
1052 แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
389
31 ม.ค. 2557
1053 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตนสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
403
29 ม.ค. 2557
1054 ประกาศการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป ดาวน์โหลดเอกสาร
319
03 ม.ค. 2557
1055 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7,8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
354
02 ม.ค. 2557
1056 ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง เทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
436
14 ต.ค. 2556
1057 ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหน้าสตน เทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
388
14 ต.ค. 2556
1058 ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา เทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
349
14 ต.ค. 2556
1059 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
09 ต.ค. 2556
1060 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
09 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| 106 |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119