ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1031 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
278
02 ต.ค. 2557
1032 ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหน้าสตน - บ้านศาลาแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
256
01 ต.ค. 2557
1033 ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหน้าสตน - บ้านศาลาแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
285
01 ต.ค. 2557
1034 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
267
01 ต.ค. 2557
1035 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหรกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา ดาวน์โหลดเอกสาร
261
01 ต.ค. 2557
1036 ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
244
01 ต.ค. 2557
1037 ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำป้ายทำเนียบเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
268
15 ก.ย. 2557
1038 ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก เทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
267
09 ก.ย. 2557
1039 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องนำ้ท่าเทียบเรือประมง หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
13 มิ.ย. 2557
1040 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
03 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| 104 |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119