ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1021 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
306
03 เม.ย. 2558
1022 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
258
19 มี.ค. 2558
1023 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหน้าสตน-บ้านศาลาแก้วหมู่ที่ ๒,๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
16 มี.ค. 2558
1024 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนเอสฟัลส์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
245
02 มี.ค. 2558
1025 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อรถขยะมูลฝอยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
284
04 ธ.ค. 2557
1026 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพรงจระเข้ หมู่ที่ ๕ ตำบลหน้าสตน เริ่มจากบ้านนายมืด ทองสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
303
01 ธ.ค. 2557
1027 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนสายเพิ่มพูนพัฒนาหมู่ที่ ๗ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร ดาวน์โหลดเอกสาร
265
27 พ.ย. 2557
1028 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
283
13 พ.ย. 2557
1029 ขอยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหน้าสตน – บ้านศาลาแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
289
13 ต.ค. 2557
1030 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหน้าสตน - บ้านศาลาแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
275
07 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| 103 |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119