ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1011 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านนายตี้ พิทักษ์บูรพา หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
13 ก.ค. 2558
1012 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะยาว ซอยนายประหยัด เจ้ยแก้ว หมู่ที่ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
214
13 ก.ค. 2558
1013 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะยาว ซอยบ้านนายจงรักษ์ เนียมรินทร์ หมู่ที่ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
237
13 ก.ค. 2558
1014 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมดหล็กสายบ้านนายตี้ พิทักษ์บูรพา หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
208
06 ก.ค. 2558
1015 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะยาว (ซอยบ้านนายประหยัด เจ้ยแก้ว) ดาวน์โหลดเอกสาร
216
06 ก.ค. 2558
1016 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะยาว (ซอยบ้านนายจงรักษ์ เนียมรินทร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
214
06 ก.ค. 2558
1017 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
267
25 พ.ค. 2558
1018 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางทราย หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
244
07 พ.ค. 2558
1019 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหน้าทวด - บ้านบางปอ หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
234
07 พ.ค. 2558
1020 โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองชลประทานทางเข้ากุโบว์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
229
07 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| 102 |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119