ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1001 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
232
01 ต.ค. 2558
1002 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล ดาวน์โหลดเอกสาร
223
01 ต.ค. 2558
1003 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
209
01 ต.ค. 2558
1004 ประกาศรายงานผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
24 ก.ย. 2558
1005 ประกาศสอบราคาซื้อระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
248
07 ก.ย. 2558
1006 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางสุดา พลับสิงห์ หมู่่ที่ ๙ ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
248
24 ส.ค. 2558
1007 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางสุดา พลับสิงห์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
209
21 ส.ค. 2558
1008 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางสุดา พลับสิง์ หมูาที่ ๙ ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
214
21 ส.ค. 2558
1009 ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
241
10 ส.ค. 2558
1010 ประกาศข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
29 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| 101 |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119