ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
991 ประกาศราคากลางโครงการแนวหินป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลช่วงหัวเขื่อน คสล.บ้านหัวท่าเข็น บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
248
09 ก.พ. 2559
992 ประกาศขอเชิญเสนอราคาโครงการซ่อมแซมแนวป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่๓ ตำบลหน้าสตน โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
216
09 ก.พ. 2559
993 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย เลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ 7 ,8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
239
04 ก.พ. 2559
994 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย เลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ 7 ,8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
226
04 ก.พ. 2559
995 สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
215
20 ม.ค. 2559
996 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
233
08 ธ.ค. 2558
997 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558
217
19 ต.ค. 2558
998 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
244
02 ต.ค. 2558
999 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา ดาวน์โหลดเอกสาร
220
01 ต.ค. 2558
1000 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล ดาวน์โหลดเอกสาร
241
01 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| 100 |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119